سانترال آفتاب جلوگیری استفاده شیمیایی

سانترال: آفتاب جلوگیری استفاده شیمیایی ضد آفتاب ضد آفتاب باور اشتباه روزهای ابری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی محسن از همه چیز اطلاع کامل دارد و آنچه را مصلحت بداند مطرح می‌کند / وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی

آقای هاشمی خیلی باهوش تر از این بود که چیزی را جایی بگذارد که ببرند. حتما چیزهای مهم را بیش از یک نسخه داشته و جای مطمئن و محکمی هم گذاشته است.

محسن از همه چیز اطلاع کامل دارد و آنچه را مصلحت بداند مطرح می‌کند / وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی

وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی: محسن از همه چیز اطلاع کامل دارد و آنچه را مصلحت بداند مطرح می کند

عبارات مهم : خانواده

آقای هاشمی خیلی باهوش تر از این بود که چیزی را جایی بگذارد که ببرند. حتما چیزهای مهم را بیش از یک نسخه داشته و جای مطمئن و محکمی هم گذاشته است.

به گزارش اعتمادآنلاین، بعد از فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی حاشیه ها و موضع گیری مختلفی مطرح است که ازآن جمله خاطرات او و وصیتنامه ای تازه است که سرنوشتی در خفا دارند. علاوه بر خاطرات که هنوز وظیفه آنها مشخص نیست بحث از یک وصیتنامه تازه است که گفته می شود به جز وصیتنامه سال ۷۹ به وسیله آیت الله هاشمی نوشته شده است است ولی خانواده تاکید دارند که هنوز آن را پیدا نکرده اند.

محسن از همه چیز اطلاع کامل دارد و آنچه را مصلحت بداند مطرح می‌کند / وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی

محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی که گفته می شود که ارتباط نزدیکی هم با آیت الله داشته در گفت و گو با «اعتمادآنلاین» تاکید می کند که تصمیم گیری در همه امور خانواده هاشمی با محسن هاشمی است و هر وقت که او صلاح بداند راجع به همه چیز از جمله وصیتنامه اظهارنظر خواهد کرد.

یاسر هاشمی امروز گفته که وصیتنامه مهم را پیدا نکرده اند. شما به عنوان وکیل خانواده هاشمی از این وصیت نامه خبر دارید و کجاست؟

در این زمینه صالح ترین فرد جهت اظهارنظر محسن است و هر کسی هر حرفی که بزند خیلی پایه و اساس ندارد.

آقای هاشمی خیلی باهوش تر از این بود که چیزی را جایی بگذارد که ببرند. حتما چیزهای مهم را بیش از یک نسخه داشته و جای مطمئن و محکمی هم گذاشته است.

محسن هاشمی عنوان را رد نکرده، البته گفته که وصیتنامه که باز شده است مربوط به سال ۷۹ است ولی وجود وصینامه جدیدتری را هم تکذیب نکرده اند؟

در اینکه آقای هاشمی وصیتنامه داشته باشد من تردیدی ندارم. آقای هاشمی با هوشیاری که داشتند قطعا توصیه هایی جهت مردم داشته اند. ولی من فکر می کنم وصیتنامه آقای هاشمی همان خطبه آخر نماز جمعه ارزش بود. آن عالی ترین وصیتنامه بود.

ممکن است وصیتنامه دیگری بوده و که در وسایل ایشان بوده و پیدا نمی شود؟

پیدا می شود من مطمئن هستم که چیزی گم نمی شود.

محسن از همه چیز اطلاع کامل دارد و آنچه را مصلحت بداند مطرح می‌کند / وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی

شما به عنوان وکیل ایشان پیگیر نشده اید که ببینید کجاست؛ با توجه به اینکه ارتباط مستقیم با آیت الله داشتید می دانید این وصیتنامه کجاست؟ به عنوان وکیل ایشان نسخه ای از آن رد دسترس شما نیست؟

در این رابطه آنچه که صلاح است گفته شود محسن می گوید و آنچه که محسن نگوید حتما صلاح نیست که کس دیگری در این زمینه حرفی بزند.

آقای هاشمی خیلی باهوش تر از این بود که چیزی را جایی بگذارد که ببرند. حتما چیزهای مهم را بیش از یک نسخه داشته و جای مطمئن و محکمی هم گذاشته است.

یعنی محسن هاشمی اطلاع کامل دراین باره دارد؟

بله ایشان اطلاع کامل دارند، آنچه که مصلحت بدانند مطرح می کنند و آنچه که مصلحت ندانند مطرح نمی کنند و هنگامی که ایشان مصلحت ندانند افراد دیگر به هیچ وجه راجع به آن صحبت نمی کنند.

پس اگر این وصیتنامه پیدا نمی شود و یا صحبتی از آن نمی شود محسن هاشمی صلاح ندیده است؟

محسن از همه چیز اطلاع کامل دارد و آنچه را مصلحت بداند مطرح می‌کند / وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی

دقیقا همین هست. محسن صلاح ندیده که حرفی بزند.

فکر می کنید که آیا این تصمیم را گرفته است؟

باید از خود او بپرسید. آدم عاقل و زیرکی است و می داند که چیزی را باید گفت و چه چیزی را نباید گفت.

شما به شخصه خوتان این تصور را ندارید که ممکن است این وصیتنامه در دفتر آیت الله بوده و با پلمپ دفتر و وسایلی که جابه جا شده است که برده باشند؟

آقای هاشمی خیلی باهوش تر از این بود که چیزی را جایی بگذارد که ببرند. حتما چیزهای مهم را بیش از یک نسخه داشته و جای مطمئن و محکمی هم گذاشته هست.

پس شما از وصیتنامه دیگر مطلع هستید ولی فرزند بزرگتر آیت الله هاشمی صلاح دیده اند که فعلا راجع به آن سکوت کنند؟

اگر چیزی مصلحت باشد که مطرح شود محسن می گوید. اینکه وصیتنامه ای است یا نیست ایشان باید بگوید.

شما به عنوان وکیل خانواده هاشمی در جریان تنظیم وصیتنامه ها هستید دیگر؟

من به عنوان وکیل فقط می توانم از طرف موکلم و با اجازه او صحبت کنم و نمی توانم از طرف خودم حرفی بزنم.

واژه های کلیدی: خانواده | وصیتنامه | محسن هاشمی | هاشمی رفسنجانی | فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog